Hvordan løser vi jeres

udfordringer?

 

Virksomheder investerer i business intelligence som aldrig før, og flere og flere høster værdien af at implementere en moden og strategisk tilpasset business intelligence strategi – disse virksomheder træffer bedre beslutninger, reducerer omkostningerne og øger virksomhedens performance.  

Forsyning

Med den rette business intelligence løsning bliver selv jeres kloakker intelligente. Lad jeres data tale sammen og bliv i stand til at se ind i fremtiden.

Read MoreLæs mereMindre
placeholder

 

BI, der afdækker behov!

Hvad enten man er leverandør eller aftager af services inden for forsyning har man en række særlige behov og ikke mindst muligheder, når det gælder den rette business intelligence løsning.

Fælles for alle er, at der er tale om en række komplicerede datakilder, der kræver særlig hensyntagen, når de skal tale sammen. Hver for sig har de deres egen værdi, men det er i konsolideringen af de data, at den virkelige værdi ligger gemt.

Energinet.dk: her forudser man fremtiden

Hos Energinet.dk har de det overordnede ansvar for forsyningen af el og gas i Danmark. Men gasnettet fungerer lidt som en supertanker. Det er trægt og reagerer meget langsomt på ændringer. Derfor kan man ikke hurtigt rette ind, hvis der store ændringer i forbruget.

Der er derfor en opgave, der i høj grad handler om at kunne forudsige fremtiden. Til det formål bruger de en række komplekse datakilder og prognoseværktøjer. Med dem i baghånden er det eksempelvis deres opgave at forudse hvor stor en effekt morgendagens blæsevejr vil få på trykket i gasnettet.

Med den rette BI løsning er de nu gået fra at basere beslutninger på komplicerede Excelark og mavefornemmelser, til nu at have adgang til de rette data i rette tid.

Frederiksberg Forsyning: kloakken går online!

Men det er ikke kun i de eksisterende datakilder, at der ligger et potentiale. Hos Frederiksberg Forsyning har man valgt at tage skridtet videre og udbygge deres BI løsning ved at gøre deres el-, gas- og vandmålere 'smarte'.

De nye målere vil få forbindelse med forsyningen via wifi, og vil i realtime kunne aflæse kundernes forbrug. Det sikrer en bedre driftsoptimering af fjernvarmenettet, nemmere lækagesøgning og da de samme data også vil tilgængelige for borgerne selv, vil de også kunne følge med i deres forbrug og i sidste ende selv være med til at påvirke det.

Bruger i SAP?

I forsyningsbranchen ser vi generelt mange SAP-løsninger, men hvor de stadig mangler en ideel BI løsning, der kan ligges oven på. Her har vi rigtig gode erfaringer med visualiseringsværktøjet Theobald, der vitterligt er skabt til at få mere ud af jeres SAP løsning.

Finansielle institutioner

Lad os hjælpe jer med at finde vejen til nye forretningsområder ved hjælp af de data, som I allerede har.

Read MoreLæs mereMindre
placeholder

 

At have mange data er ikke ensbetydende med, at man endnu har fundet frem til, hvordan man bedst muligt udnytter dem.

Som finansiel institution er det ikke data, der er mangel på. I vil nok nikke genkendende til, at I faktisk sidder på rigtig mange data.

De fleste har dog i mange år valgt at opdele deres data i siloer og primært bruge dem til mere operationelle formål. Men præcis de samme data kan også være nøglen til at se ind i fremtiden, spotte tendenser og forbrugsmønstre, og ikke mindst skabe grundlag for helt nye forretningsområder. Men det kræver, at man forstår at konsolidere de datasæt, så de giver mening for forretningen og at de bliver grundlag for et proaktivt værktøj, der ser ind i fremtiden frem for blot at vise fortiden.

Data Mining: tag et kig ind i krystalkuglen

Ved alle økonomiske transaktioner er der potentiale for at spotte tendenser. Hvordan bruger folk deres kreditkort? Hvad er det typiske forbrugsmønster? Når der er en signifikant afvigelse i det mønster (eks. beløbsstørrelse eller geografisk placering) kan data dermed bruges til at opdage misbrug og bedrageri. Samme data kan også give anledning til at forstå kunderne bedre - hvad bruger de deres penge på og kan denne information bruges til at skabe bedre produkter?

Læs i øvrigt mere om emnet her.

BI road map - hvor skal I hen med jeres BI løsning?

Men når nu man allerede har gjort investeringen i en BI løsning, hvordan får man så mest muligt ud af den? En BI løsning kan være en bekostelig affære, og den bliver ikke billigere med tiden, efterhånden som I får mere data ind i jeres organisation. Men frem for at se det som en post i budgettet, der bare stiger og stiger, så tænk det som en værdi.

Men for at det kan blive en værdi for jer, er det vigtigt at få lagt en plan. Hvordan skal jeres platform udvikle sig, så jeres medarbejdere kan bruges deres tid på at skabe værdi med data frem for at vedligeholde en voksende platform?

Digitalisering af arbejdsgange

Med en 'elektronisk assistent' i hverdagen får jeres sagsbehandlere det overblik, der sikrer overholdelse af deadlines og hjælper med at finde det rigtige tilbud, første gang.

Read MoreLæs mereMindre
placeholder

 

Nogle dage går det stærkt. Rigtig stærkt. Og det kan måske være ok, så længe det kun er få dage, det drejer sig om.

Men mange oplever måske, at der er flere af de travle dage og at det i det hele taget føles som om, at der er lidt for mange ting, man skal have for øje. Vi ser det blandt ved de forhøjede krav til dokumentation, de mange frister, der skal overholdes, og at man ofte skal sammenkøre flere oplysninger - nogle af dem manuelt.

En 'elektronisk assistent'

Det vil vi gerne hjælpe med at lave om på. Vi kan skabe jer en løsning, der i princippet fungerer som en elektronisk ”assistent” i hverdagen. Den sikrer rettidighed og kvalitet og hjælper jeres medarbejdere med at holde overblikket i en travl periode. Optimering af processer og arbejdsgange er derfor mere end en økonomisk gevinst, det kan også betyde bedre arbejdsvilkår og dermed udløse en større tilfredshed ved at udføre sit arbejde.

En effektivisering af jeres sagsbehandling vil også betyde en bedre borgerservice for borgerne i jeres kommune. Tidsfrister bliver overholdt og de vil opleve en bedre kvalitet i deres sagsbehandling. Måske endda også en sagsbehandler, der har mere overskud?

Derudover får I disse fordele:

 • Proaktiv styring af indsatsen så den målrettes de borgere og sager, hvor der er størst behov for det.
 • Overblik over hvilke indsatsområder der udløser den største økonomiske og kvalitative gevinst.
 • Mulighed for måling af sagsbehandlingstiden på centrale arbejdsgange.
 • Sikre at tidsfrister bliver overholdt ved at varsle sagsbehandlerne i god tid.
 • Optimering og strømlining af processer betyder også, at flere opgaver kan leveres med færre ressourcer.

Koncern Ledelsesinformation – ny generation af ledelsesinformation

Med Koncern Ledelsesinformation får I et tværgående og sammenhængende datagrundlag. Det fjerner siloerne i jeres kommune og giver jer det fulde overblik.

Read MoreLæs mereMindre
placeholder

 

Der er forandringer på vej i kommunerne!

Der drøftes nye organisationsstrukturer, der bedre kan tilvejebringe et ønske om at få borgeren i centrum. Men med nye strukturer kommer også nye udfordringer til det tværgående samarbejde, styring, kommunikationen og ikke mindst overblik over og indsigt i data.

I savner sammenhæng...

Når vi mødes med jer, er det derfor ikke usædvanligt at høre jer sige, at der ikke er nok sammenhæng generelt, når det kommer til ledelsesinformation. I har svært ved at følge borgerne, ydelser og personale på tværs af kommunen. Der er ingen direkte sammenhæng mellem økonomi og aktiviteter, og I føler, at I bruger alt for mange ressourcer på at udtrække data og analysere dem.

På baggrund af vores mange snakke med jer og ikke mindst vore 15 års erfaring med at skabe løsninger til det offentlige, har vi derfor skabt en løsning, som vi ganske enkelt har valgt at kalde Koncern Ledelsesinformation. For det er det, det er. Med den i hånden får I et tværgående og sammenhængende datagrundlag. Det fjerner siloerne i jeres kommune, giver jer det fulde overblik, og gør det muligt at følge jeres borgere fra vugge til grav.

Derudover får I disse fordele:

 • I har mulighed for selv at stå for vedligeholdelsen og kan selv udbygge med nye datakilder.
 • Automatisk og brugervenlig rapportering
 • Automatisk dataudtræk fra kommunale datakilder som FLIS rådata, økonomi, HR, beskæftigelse, ældre m.fl.
 • Mulighed for at sætte brugerbegrænsninger på adgang til dataområder, dataniveauer og rapporter.
 • Mulighed for hurtigt at tilpasse organisations- og brugerændringer.
 • Mulighed for opfølgning på effektmål og politiske målsætninger

Kommunal budgetopfølgning

Sæt strøm til jeres budgetopfølgningsproces og få standardiseret indrapporteringen. Færre hænder betyder færre fejl.

Read MoreLæs mereMindre
placeholder

 

Brug tiden fornuftigt!

I mange kommuner er tiden brugt på dataudtræk, kontrol og konsolidering stadig en stor post i det samlede arbejde med budgetopfølgning og forbrug.

Hver måned bruges der mange timer på manuel indtastning af tal i det der ofte bliver til adskillige versioner af samme regneark. Læg dertil de mange mails fra jeres mange budget- og regnskabsansvarlige.

Det mener vi er spild af tid og i øvrigt kan gøres mere smart. Derfor har vi skabt en løsning, der gør det ikke bare nemmere og billigere, men også sikrer en langt højere kvalitet i og effektivisering af jeres arbejde. Og så er investeringen tjent hjem på 6-12 måneder!

Sæt strøm til budgettet

I al sin enkelhed handler vores løsning om at sætte strøm til jeres budgetopfølgningsproces samt at standardisere indrapporteringen. Det betyder, at I kan spare en masse manuelt arbejde, og færre hænder betyder færre fejl. Når det meste af arbejdet med budgetopfølgning ligger centralt, får I også en højere grad af gennemsigtighed. Det betyder mindre behov for kontrol, da jeres data ganske enkelt er langt mere valide.

Derudover får I disse fordele:

 • Digital indsamling og konsolidering af regneark.
 • Ingen skufferegnskaber, da alle budgetopfølgninger gemmes centralt.
 • Jeres brugere kan trygt fortsætte med at bruge Excel regneark, da vores løsning bygges oven på dette
 • Budgetopfølgning og prognose bliver en integreret del af jeres ledelsesinformation.

Effekt og progressionsmålinger

Få en løsning, der både sikrer den rette hjælp til borgerne i jeres kommune og samtidig letter sagsbehandlingen.

Read MoreLæs mereMindre
placeholder

 

Initiativer, der rykker!

Beskæftigelsesindsatsen står højt på agendaen hos mange kommuner. Derfor bliver der også jævnligt iværksat en række initiativer, der skal være med til at hjælpe borgerne videre. Det

kan være svært at sætte fingeren på lige præcis de initiativer, der gør en forskel for den enkelte borger. Noget virker for en gruppe borgere imens andre bliver tabt på vejen. Og det koster alt sammen mange ressourcer - både økonomiske og menneskelige.

Det rigtige valg første gang

Forestil jer så en hverdag, hvor I ikke længere bruger ressourcer på at prøve forskellige tiltag af, og måske først finder den rette løsning efter tre, fire eller fem forsøg, men i stedet kan give den enkelte borger et tilbud, der virker med det samme.

Med en digitalisering af jeres arbejdsmarkedsområde får I som kommune adgang til en enorm pulje af erfaring og indsigt i, hvad der virker. En pulje, der indeholder viden fra både jeres egen kommune men også andres kommuners erfaring. Med den i hånden får I et redskab, der vil få flere ledige i arbejde hurtigere og på en måde, der tager hensyn til deres behov.

En digitalisering og dermed forenkling af jeres arbejdsprocesser giver jer altså en mere intelligent og effektiv styring af beskæftigelsesindsatsen.

Derudover får I disse fordele:

 • I får lettet sagsbehandlingen og samtidig sikret, at borgeren får det mest effektfulde tilbud
 • Mulighed for at tilføje andre datakilder efter behov – eks. KMD Opera/Workbase eller DREAM.
 • Mulighed for at fremstille progressionsmålinger på såvel individ- som aggregeret niveau.
 • Kan understøtte arbejdsgangen ved eks. at varsle sagsbehandlerne omkring kommende tidsfrister, så borgeren ikke bliver tabt i systemet og arbejdsbyrden vokser.

Kommunal Ledelsesinformation med FLIS

Få mere ud af jeres investering i FLIS med Kommunal Ledelsesinformation. Få det totale overblik gå i dybden med jeres tal.

Read MoreLæs mereMindre
placeholder

 

Med jeres investering i FLIS fik I muligheden for at sammenligne jeres tal med andre kommuner.
Så langt så godt. For at få mest muligt ud af jeres investering i FLIS, er det vigtigt, at I også får en indsigt i, hvorfor tallene er, som de er. I mangler derfor en samlet løsning, der kan give jer den dybdegående indsigt samtidig med at I kan benchmarke jer med de andre kommuner. Den løsning har vi!

Få mere ud ud af jeres investering i FLIS

Hos IQVIA har vi skabt en løsning, der med det samme vil øge værdien af jeres investering i FLIS. Vi kobler FLIS sammen med jeres egne økonomital og giver jer et samlet overblik, der gør det lettere hurtigt at træffe de rigtige beslutninger. Fremfor blot at konstatere, at jeres tal afviger væsentligt fra andre kommuner, får I nu mulighed for at se helt præcist hvorfor - på fakta-niveau. Derudover får I mulighed for at skabe jeres egen organisationsstruktur, så I selv styrer, hvem der har adgang til hvilke data i FLIS.

En investering i vores ledelsesinformationssystem er ikke bare billigere fra dag et men også på den lange bane, da udgifterne til driften er væsentlig lavere end nogle af de andre alternativer på markedet. Derudover er det også en langt mere fleksibel løsning, der også giver jer en højere grad af frihed i hverdagen.

Derudover får I disse fordele:

 • Målrettet og brugervenlig rapportering – relevante informationer til de rette personer
 • Mulighed for at tilkoble eksterne datakilder såsom KMD Opera, DREAM, Care systemer m.fl.
 • Mulighed for at sammenstille jeres data på tværs, så eksempelvis økonomi og aktiviteter kan sammenholdes.
 • Mulighed for opfølgning på effektmål og politiske målsætninger