Om Rehfeld

Rehfeld blev etableret i 1998 og har fra starten arbejdet fokuseret indenfor Ledelsesinformation og Business  Intelligence. Rehfeld har gennem alle årene haft en stabil og rentabel vækst med en balanceret fokus på at levere gode projekter og løsninger til kunderne, samtidig med at man har investeret i interne processer omkring kompetencer, kvalitet og metode. Rehfeld har således i dag en velfungerende kvalitetsstyringsproces.

Rehfeld har i dag omkring 75 ansatte og oplever en stærk efterspørgsel både fra eksisterende og nye kunder.
 

Vores vision

At gøre Danmark til et mere effektivt samfund ved at optimere ledelsesmæssige beslutningsprocesser gennem varige løsninger baseret på dyb indsigt

Markeder og kunder
Igennem flere år var Rehfeld specialiseret indenfor den offentlige sektor og har opnået en stærk position på dette marked. Med opkøbet af konkurrenten Sigma Business Intelligence i 2008, som siden 2001 har arbejdet med mange spændende private kunder, har man udvidet det strategiske fokus til også at dække Business Intelligence og Corporate Performance Management indenfor en række udvalgte brancher.

Vores kunder oplever os som kompetente og professionelle rådgivere med en god forretningsforståelse, en sublim forståelse for data samt en suveræn teknisk ballast. Vores udgangspunkt i vores rådgivning vil altid være kundens forretningsmæssige udfordringer. Vores ekspertise og erfaring er kundens garanti for at også mindre løsninger er skalerbare og fremtidssikrede.

Som konsulenter er vi ikke bange for at tage ansvar, vi er resultatorienterede og er i stand til som konsulenter at drive en forandringsproces igennem hos kunden som sikrer en forankring af den implementerede løsning og de opnåede resultater hos kunden.

Kunden har en klar fornemmelse af, at vi arbejder sammen med kunden og ikke for kunden. 

medarbejdere

Rehfeld ønsker at være en attraktiv virksomhed, der tiltrækker og fastholder medarbejdere, der er fleksible, fagligt kompetente og har gode samarbejdsevner.

Vi har fokus på et godt arbejdsmiljø, sundhed, gode kollegiale forhold og plads til individualitet, karriere og familieliv. Vi er opmærksomme på, at medarbejdere er hele mennesker, og vi ønsker at skabe muligheder, der understøtter balancen mellem arbejds- og privatliv. Vi opfordrer til, at den enkelte tager personligt ansvar, ligesom vi støtter op om ansvarsfulde initiativer.

Samtidig ønsker vi engagerede medarbejdere, der føler ansvar og stolthed ved at løse deres opgaver. Vi forventer, at medarbejderne gør en særlig indsats, når det er nødvendigt. Vi lægger vægt på, at der både fra ledelse og kollegaer tages særlige hensyn overfor medarbejdere, der i relation til helbred, privatliv eller andet kommer i situationer, hvor der er behov for dette i en periode. 

Vores værdier

Rehfelds værdigrundlag udtrykker rammerne for den adfærd, vi ønsker at møde kunder og medarbejdere med. Værdierne er det holdningsmæssige udgangspunkt for alle vores aktiviteter og handlinger i hverdagen og understøtter dermed både vision og mission.

Rehfeld skal være en virksomhed, der baserer sig på vidensdeling og respekt for forskellige kompetencer. Derved understøtter vi den konstante udvikling af Rehfeld og sikrer at vi bliver ved med at levere kvalitetsløsninger som understøtter vores mission og gør os stolte

Vore kunders behov definerer vores løsninger. Derfor skal vores løsninger udvikles i tæt samarbejde med kunderne. Projekterne skal baseres på fælles commitment mellem os og kunderne, og dermed sikre at vores kunder bliver stolte af vores langvarige samarbejde

Kvaliteten i vores løsninger skal sikres gennem vores fokus på at opnå overlegen indsigt i BI generelt og dermed kunne positionere vores løsninger i forhold til den nyeste udvikling. Endvidere skal vores processer leve op til de kvalitetskrav, som stilles for at sikre at vores løsninger understøtter den kvalitet som vore kunder forventer og behøver
Værdimodellen anvendes i forhold til at måle og visualisere Rehfelds udvikling efter en metode baseret på balanced scorecard teorien, samt i forhold til fastlæggelsen af planer for den enkelte medarbejders kompetenceudvikling.