Kompetencer

Stærke kompetencer indenfor ledelse og information

Rehfeld er et specialiseret konsulenthus med stærke kompetencer indenfor hele værdikæden fra data –> information –> ledelse og styring. Paraplyen for det hele kaldes af mange Information Management og indenfor dette område er der defineret en lang række koncepter - ofte forkortet med 2 eller 3 bogstaver - som dækker forskellige dele af værdikæden. Der er som regel en vis grad af overlap, og i nogle tilfælde kan der være tale om ”gammel vin med nye etiketter”.

Rehfelds kompetencer og erfaring dækker rådgivning, implementering og den efterfølgende drift, vedligehold og videreudvikling. Vi holder os til vores specialisering og kernekompetence, og når der hos vores kunder opstår behov, som ligger i yderkanten af disse, har vi en lang række partnere med supplerende kernekompetencer, som inddrages i vores leverancer.

Rehfelds kompetencer er kort beskrevet under de enkelte underpunkter i topbaren i form af en række koncepter. De indeholder alle gode elementer og sammenhænge som det afhængig af de forretningsmæssige udfordringer og behov giver god mening og værdi at arbejde fokuseret med. Rehfeld har gode erfaringer og kompetencer indenfor alle områder men frem for alt, en ukritisk implementering af de enkelte koncepter. Rehfelds indgangsvinkel er altid, at der tages udgangspunkt i den enkelte virksomheds strategi, mål og processer samt de udfordringer og behov som kombinationen af disse måtte give.